Τεχνολογίες 3D Printing

Το 3D Printing είναι όρος-ομπρέλα, και καλύπτει πολλές, και αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους τεχνολογίες. Το κοινό σημείο είναι πως αφορά προσθετική κατασκευή εξαρτημάτων (Additive Manufacturing).

Οι πιο διαδεδομένες τεχνολογίες 3D Printing αναφέρονται παρακάτω:


  • ColorJet Printing (CJP) - Με βασική κατεύθυνση την καλύτερη οπτική αναπαραγωγή του μοντέλου στο φυσικό κόσμο, η τεχνολογία CJP προσφέρει μικρούς χρόνους εκτύπωτης, πολύ καλή απόδοση πολύπλοκων γεωμετριών, και έτοιμα, χρωματισμένα μοντέλα, ενώ σαν πρώτη ύλη χρησιμοποιεί πούδρα.


  • microSLA (micro-Stereolithography) - Αποτελεί τον micro-αδελφό της Στερεολιθογραφίας. Μεγάλη γκάμα υλικών από υγρές, φωτοπολυμεριζόμενες ρυτίνες ως πρώτη ύλη, προσφέρει πολύ υψηλή ακρίβεια, και ομαλή επιφάνεια στα παραγόμενα μοντέλα.


  • MultiJet Printing (MJP) - Τεχνολογία ψεκασμού, πολύ υψηλής ανάλυσης και παραγωγικότητας. Μοντέλα σε φωτοπολυμεριζόμενες ρυτήνες για σκληρό πλαστικό ή κερί έτοιμο για χύτευση. Δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών από κερί, για εύκολη αφαίρεση χωρίς να αφήνει ατέλειες στα πρωτότυπα


  • SLA (Stereolithography) - Η στερεολιθογραφία χρησιμοποιεί πολύ υψηλής ακρίβειας υπεριώδες laser για να στερεοποιήσει υγρές, φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες. Προσφέρει πολύ υψηλή ακρίβεια σε μεγάλη γκάμα υλικών.


  • SLS (Laser Sintering) - Παράγει μεγάλα, λειτουργικά εξαρτήματα από μεγάλο φάσμα πλαστικών και ελαστομερών υλικών, λιώνοντας την πρώτη ύλη - πούδρα με ένα πολύ υψηλής ισχύος CO2 laser.


  • Direct Metal Printing (DMP) - Τεχνολογία παρεμφερής με την sls, επιτρέπει χρήση μεταλλικών και κεραμικών κραμάτων, κυρίως για επαγγελματικές και ιατρικές εφαρμογές.


  • FFF (Fused Filament Fabrication) - Έείναι η πλέον οικονομική τεχνολογία 3D Printer. Παράγει εξαρτήματα από σκληρό πλαστικό (ABS ή PLA), έτοιμα για κάθε χρήση!

Web design and development by alou | powered by alou fun cart